Ưu đãi


Đồng hành cùng bệnh nhân HIV
Với những kết quả dương tính HIV, chúng tôi hỗ trợ đồng hành cùng bệnh nhân giảm >20% chi phí điều trị. Các xét nghiệm HIV thường...
Giảm giá 20% gói xét nghiệm tổng quát
Xét nghiệm tổng quát giúp bạn kiểm tra tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm ung thư, Tiết kiệm được 20% chi phí, không tốn thời gian và...