Đội ngũ bác sĩ

Phạm Văn Trụ
Bệnh viện Tâm thần Tp Hồ Chí Minh
Nguyễn Trọng Tuân
Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thi Phú
Bệnh viện Đại Học Y Dược
Bùi Đức Dương
dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam
Hợp tác Y Khoa
Tiết kiệm THỜI GIAN
Gia tăng THU NHẬP
Nâng cao CHUYÊN MÔN
Làm việc CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn giải pháp về sức khỏe
Tầm soát bệnh
Tiết kiệm tiền bạc
Không phải đi lại
Gia tăng hiệu quả quảng cáo
Gia tăng hạnh phúc người bệnh
Nhận dạng bệnh nhân
Linh hoạt, công nghệ tốt hơn
Tăng nhận thức sức khỏe
Tăng độ hài lòng nhân viên
Tăng mức độ chuyên nghiệp

Chuyên khoa bệnh

Nhận xét của bệnh nhân

1900 1246 Bản đồ