Bác sĩ Nguyễn Lâm Giang
Bác sĩ Bác sĩ Nguyễn Lâm Giang

Nơi làm việc: Bệnh Viện Chợ Rẫy

Kinh nghiệm: 32 năm

Vị trí: Bác sĩ chuyên khoa

Khoa:Ung thư

Bác sĩ khác